DE QUERVAİN TENOSİNOVİTİ NEDİR?

De Quervain tenosinoviti, 1895 yılında ilk kez İsviçreli  cerrah Fritz de Quervain tarafından tanımlanan ve kendi adı ile anılmaya başlayan bir hastalıktır.

De Quervain tenosinoviti ; el bileğinde başparmak tarafı üzerine yerleşmiş olan başparmak hareketlerinden sorumlu ekstansör pollicis brevis ve abduktor pollicis longusu çevreleyen 1. Dorsal ekstansör kompartmanın tendonları ve kılıfının irritasyonuna bağlı olarak gelişen ağrılı bir durum olarak tanımlanabilir. Tendonları çevreleyen kılıftaki irritasyon tenosinovite neden olur.

De Quervain tenosinovitin nedeni kesin bilinmemekle birlikte, De Quervain’in  elbileğindeki fibro-osseöz  kanaldaki abductor pollicis longus ve ekstansör pollicis brevis tendonlarının hareketi sırasında dirençli kaymadan kaynaklandığı yönünde çalışmalar bulunmaktadır.

De Quervain tenosinoviti kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülmektedir. De Quervain tenosinovitin görülme sıklığı genç, aktif bir nüfusta kadınlar için 1,000 kişi/ 2.8, erkeklerde 1000 kişi/ 0.6 görülmektedir. Genel nüfusta çalışan yetişkinlerde prevalansı erkeklerde% 0.5, kadınlarda% 1.3'tür. Tenisçi ve golfçü dirseği öyküsü olan bireylerde daha sık görülebilir. Çift taraflı De Quervain tenosinoviti ise yeni doğum yapan annelerde bebeğin yanlış ve sık kaldırılmasına bağlı gelişir. Çekiç kullanımı gerektiren işlerde çalışanlarda ve kayak gibi el bileği ve başparmağın aşırı kullanıldığı sporlarda sık görülür.

De Quervain tenosinovitinde ana konu, birinci ekstansör bölmeyi kaplayan ekstansör retinakulumun dejeneratif kalınlaşmasıdır ve bazen bölmedeki tendonun sekonder incelmesi ve bölmenin dışındaki tendon kalınlaşmasıyla birleşmesidir.  Hastalar bu duruma bağlı olarak baş parmak ve bilek hareketiyle kötüleşen bilek ağrısından şikayet ederler. Ağrı; kavanoz kapağı açma gibi kavrama gerektiren işlerde artar.  Aynı zamanda el bileğinin başparmak tarafındaki kemiğinin üzerinde  genellikle hassasiyet  hissedilir ve  bu bölgede  ödem oluşur. Bununla birlikte tendon kılıfında hareketle birlikte oluşan kayma sırasındaki ses ve rahatsızlık hissi gelişir. Başparmak avuç içinde iken yumruk yapıldığında ağrı agreve olur. Bu hareket aynı zamanda De Quervain tenosinoviti için tanı koymada özel olarak kullanılan  Finkelstein testi’dir. Hastadan başparmak  avuç içinde iken yumruk yapması istenir ve elbileğine direnç uygulandığında elbileği üzerindeki ağrının artması testin pozitif olduğunu gösterir. Değerlendirmede aynı zamanda Kol, Omuz ve El (DASH) anketi kullanılabilir. De Quervain tenosinoviti olan  kişiler ; DASH anketinin el ve el bileği ile ilgili sorularında  bozuk bir işlevi gösterir ve DASH skorları azalır.