Halluks Valgus Nedir?

Halluks valgus toplumda sık görülen  ayak başparmağının ilerleyici ve ağrıya neden olan hastalığıdır. Tedavi edilmediği takdirde iş gücü kaybı, yaşam kalitesi bozukluğu ve estetik problemlere yol açar.

Halluks valgus deformitesi ilk olarak 1871'de Carl Huster tarafından tanımlanmıştır. Carl Huster tarafından yapılan tanımlamada birinci parmağın  abduksiyon kontraktürü ve laterale deviyasyonu olarak tarif edilmiştir.

Halluks valgus deformitesi ayak başparmağının  dışa doğru açılanması olarak tanımlanmasına rağmen karışık  bir deformite olup dünyada görülme oranı % 23 ile% 35 arasında olan en yaygın ön ayak  deformitesidir. Halluks valgus aynı zamanda ayağın birinci sırasında  eşlik eden çeşitli patolojileri de içermektedir. Bu patolojiler ise şöyledir:

1.       Birinci metatarsın varus deformitesi

2.       Metatars distal ucunda medial tarafta egzofitik genişleme (medial çıkıntı)

3.       Medial çıkıntı üzerindeki bursanın hipertrofisi ve inflamasyonu (bunion)

4.       Başparmağın laterale deviyasyonu

5.       Metatarsofalangeal eklem kapsülünün lateralde kontrakte olması

6.       Metatars başı altıdaki sesamoidlerin subluksasyonu

7.        %15-20 oranında ikinci parmakta çekiç parmak benzeri bir deformitesinin gelişmesi

8.       Ön ayakta genişleme (taraklı ayak görünümü)

9.       Dejeneratif osteoartroz

10.   Nasırlaşma

11.   Abduktor hallucis tendonu uzamış ve zayıflamıştır

12.   Adduktor hallucis tendonunda kontraktür vardır

13.   Uzun ekstansör ve fleksör tendonlar laterale yer değiştirmiştir.

Yanlış ayakkabı seçiminin halluks valgusa neden olduğu ile ilgili  çok fazla çalışma bulunmaktadır.  En dikkat çekici olanı ise Kato ve arkadaşlarının Japonya’da son on yılda halluks valgus görülme oranının artışı ile ilgili yaptıkları çalışmadır. Bu çalışmada Japonların geleneksel terlikleri Getadan uzaklaşıp modern ve dar kalıp ayakkabılara geçişle birlikte halluks valgus deformitesinin görülmeye başladığına dikkat çekiliyor.  Bununla birlikte tam olarak kanıtlanmasa da genetik faktörlerin halluks valgusu etkilediği düşünülmektedir. Birinci metatarsın uzun olması da halluks valgusa yatkınlığı artırmaktadır. Aynı zamanda düz taban olmanın  halluks valgus ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Ayakta kas dengesizliği, serebral palsy , inme gibi rahatsızlıklarda da halluks valgus görülür. Ayrıca Romatoid artrit ve gut halluks valgus oluşmasını kolaylaştırır. Ayakta ikinci parmağın herhangi bir şekilde ampute edilmesi de başparmak desteğini ortadan kaldırdığı için halluks valgus gelişimine zemin hazırlar.

Hastaların %70 başparmakta ağrıdan şikayet eder. Konservatif tedavide amaç ağrı ve deformitenin ilerlemesini önlemektir. Halluks valgus’un konservatif tedavisine  medial çıkıntı üzerindeki basıncı azaltmak için ayakkabı seçimi ile başlanmalıdır.  Parmakların içerde rahat hareket etmesini sağlayan geniş burunlu ve yumuşak tabanlı ayakkabılar önerilmelidir. Semptomların azaltılmasında parmak arası makara, halluks valgus gece ateli, halluks valgus gündüz ateli, bunion yastığı ve kinesio bantlamadan yararlanılabilir.