Menisküs nedir?

Diz ekleminde menisküslerin nasıl bir görev yaptığı uzun yıllar boyunca tam olarak anlaşılamamıştır. Bu yüzden diz ekleminde işlevi yok olarak değerlendirilen menisküsler, yaralanma sonrası cerrahi ile direk çıkarılmışdır. Bu yanılgının aksine uzun dönem takip yapılan çalışmalar göstermiştir ki menisküsleri çıkarılan hastalarda kireçlenme meydana gelmiştir. Bu yüzden menisküslerin diz ekleminde önemli rolleri vardır.

Femur(uyluk) ve tibia arasında yerleşmiş C harfi şeklinde olan iç ve dış olmak üzere 2 tane menisküs vardır. Menisküslerin en önemli görevi hareket sırasında diz eklemine binen yükleri absorbe eder ve uygun şekilde dağıtmaktır. Bu özelliği sayesinde kıkırdaklara daha az yük binmesini sağlarlar. Diz eklemine binen yüklerin %50-90 kadarının menisküsler üzerinden iletildiği bulunmuştur.

 Diz eklemi incelendiğinde menisküsler, ön çapraz bağdan sonra en çok yaralanan yapılardır. En sık yaralanma şekli dizler hafif bükük pozisyondayken ani dönüşler ve rotasyonel hareketlerde ortaya çıkar. Spor esnasında daha fazla yaralanma oluşmasının nedeni üzerine daha çok yük binmesidir. Yaralanma sonrası yaralanma bölgesinde ağrı, ödem ve hassasiyet oluşur. Özellikle merdiven inmekte zorlanırlar. Menisküslerde yırtığın şekli tedavide önemlidir. En basit longitudinal yırtık en travmatik ise kova sapı şeklinde oluşan yırtıklardır. Yırtıkların şiddeti tedavide önemlidir. Genelde Grade1-2 yırtıklar fizik tedavi ile tedavi edilirken 3-4 yırtıklar cerrahiye gitmektedir. Menisküs rehabilitasyonun da cerrahi olsun veya olmasın fizik tedavinin önemli bir yeri vardır. Hatta cerrahi olacak hastaların bile kesinlikle cerrahi öncesi fizik tedavi alıp cerrahiye en uygun şekilde hazırlanması gerekir.

 

 Ağrının azaltılması için yapılan elektroterapi, buz uygulamaları ve kan dolaşımının artması için yapılan egzersizler ön plandadır. Temel amaç diz çevresinde ki kasları güçlendirerek dize olabildiğince az yük binmesini sağlamak ve yaralanmalara karşı menisküsü korumaktır.