Faset Eklem Sendromu Nedir?

Faset eklemler iki omurun arka kısmında bulunan zarla çevrili ve zarın içi sıvı dolu eklemlerdir. Omurganın hareketliliğini ve sağlamlığını sağlar dolayısıyla omurganın önemli yapılarından biridir.

Faset eklem sendromu, eklemin yaralanmaya veya yaşa bağlı olarak değişikliğiyle birlikte meydana gelen ağrı ile seyreden bir patolojidir. Faset eklem sendromunda ağrı şikayeti dinlenme sürecinde vardır içinde sıvı olan eklemler olduğu için ortaya çıkan ağrı ankilozan spondilit hastalarının ağrılarıyla aynıdır. Hareketle birlikte yavaş yavaş azalan bir ağrı tablosu görülmektedir. Faset eklem sendromunun başlangıcında hastada akut veya subakut(kronikleşmemiş) ağrı vardır. Dejenerasyon ilerledikçe hasta belinde zayıflık ve belin hareketleri sırasında kilitlenme hisseder. Bu evrede hastadan öne eğilme hareketi yapması istendiğinde kalkarken dizlerinden destek almak zorunda hisseder. Son safhada ise ağrı kronikleşmiştir. Kalçaya, uyluk ve dize yayılan ağrı şikayeti gözlenmektedir. Bacakta spazm(kasılmalar) meydana gelir. Faset eklemlere yapılan derin palpasyonda (dokunma) ise ağrı mevcuttur. Ayrıca belde hassasiyet ve bel hareketlerinin hepsinde kısıtlılık görülmektedir.

Faset eklemde meydana gelen değişikliklerin erken dönemde teşhisi zordur. Faset eklem değişiklikleri derecelerine göre; Evre 0; normal faset eklem, Evre 1 eklemde hafif daralma ve düzensizlik, Evre 2 orta dereceli daralma, düzensizlik, dokuda büyüme ve sertleşme, Evre 3’te ise ağır dejenaratif değişiklikler, eklem aralığında belirgin daralma ve kemiksi sert yapıların oluşumu gözlenmektedir.

Faset eklem dejenerasyonun tedavisinde fizyoterapist ve algologlar(ağrı uzmanı) iş birliği içinde çalışmaktadır. Ağrı yaratan bölgeye algologlar enjeksiyon yöntemi ile müdahale eder. Algologların yaptığı uygulama ile kişide ağrının azaltılması ve hastanın hayat kalitesinin artması hedeflenir. Enjeksiyon yapılan hastanın sendromdan kaynaklı açığa çıkan diğer problemlerinin tedavisinde fizyoterapistler yapar. Spazmların gevşetilmesi, eklem hareketliliğinin arttırılması gibi manuel teknikler ve egzersiz programıyla fizyoterapist hasta tedavi programını oluşturmaktadır. Hastanın günlük yaşam aktivitelerinde yapılan modifikasyonlarda önemli bir yer tutmaktadır.