Spinal Stenoz Nedir?

Spinal stenoz omurgada daralma anlamına gelmektedir. Asıl patoloji spinal (omurga) kanalda gelişen daralmanın o bölgedeki anatomik yapıları sıkıştırmasıyla meydana gelen bulgulardır. Spinal stenoz hastalığa bağlı meydana gelebildiği gibi en yaygın olarak yaşlanmayla birlikte meydana gelen değişikliklerden kaynaklanmaktadır. Akondroplazi (kıkırdak doku bozukluğu) ve paget hastalığı spinal stenoza sebep olmaktadır.

Spinal stenoz, daralmaya bağlı olarak sinirsel yapılar üzerine baskı yaparak ağrıya sebep olmaktadır. Yapısal spinal stenoz anne karnında gelişen bebeğin omurga anomalilerinde kaynaklıdır. Genel olarak edinsel yani sonradan gelişen daralmalar görülmektedir. Yaşlanmaya bağlı olarak omurgada meydana gelen daralmalar spinal stenozu oluşturur. Omurlar arasındaki ilişkiye bağlı olarak birinde meydana gelen daralma diğer omurları tetikleyerek daralmanın diğer seviyelerde oluşmasına sebep olur.

Ciddi boyutlara ulaşan daralmalar klinik tabloyu meydana getirir. Omurlar arasındaki yastıkçıklara olan baskının artması bu seviyelerde fıtığa sebep olabilmektedir.  Aynı zamanda omurga kemiklerinde dejenerasyonlar meydana gelir.

Spinal stenoz sinir yapıları üzerinde baskıyı arttırırken, aynı zamanda damar yapıları üzerindeki baskının da artmasına sebep olur. Bunların sonucunda özellikle alt gövde uzuvlarında, yani bacaklarda ağrı meydana gelmektedir. Bazı durumlarda ise parestezi yani uyuşukluk görülmektedir.

Spinal stenoz en çok L4-L5 ve L5-S1 yani bel bölgesinin alt kısmında meydana gelmektedir. Erkeklerde 2 kat daha fazla görülür. Spinal stenozun gelişimi sinsidir. Semptomlar genelde birkaç ay veya yıldır mevcuttur. Travma veya ağır bir aktivite ile ortaya çıkar. Bulgular nadiren erken açığa çıkar.

Spinal stenozda bel ağrısı ve siyatik ağrısı en sık görülen şikayettir. Spesifik olan bacak ağrısına göre bel ağrısıdır. Hastalardaki en belirgin şikayet iş yaparken artan ağrı, dinlenirken azalan ağrıdır. Ayakta durma, yürüme gibi fonksiyonlar ağrı, hissizlik şikayeti vardır. Öne eğilme gibi hareketlerde beldeki öne eğilme açısı azalmıştır.  Hastalarda genel olarak beldeki eğrilik ve omurga hareketleri azalmıştır.  Omurganın öne ve arkaya hareketlerinde ağrı vardır.

Tanı koyulma sürecinde hastadan hızlı yürümesi istenir. Yürüme süresi boyunca hastanın ağrısı artar, his kaybı meydana gelir, nörolojik bulgular artar. Hasta yürümeye devam ederse vücut kendini stop postüre alır. Yani öne doğru eğilerek omurgadaki yükü azaltır ve ağrıyı hafifletir.

Spinal stenozda manuel terapi uygulamaları ile dokuların üzerinden yüklerin kaldırılması ve mekanik düzeltmeler yapmak mümkündür. Bu konuda uzman olan fizyoterapistler ile şikayetlerinizden kurtulabilir ve günlük hayatınıza konforlu bir şekilde devam edebilirsiniz.