Karpal Tünel Sendromu Nedir?

Karpal Tünel Sendromu, Median sinirin el bileği seviyesinde geçtiği kanal içinde baskı altında kalması sonucu ortaya çıkar ve motor, duyusal semptomlar verir. Karpal Tünel Sendromu en çok karşılaşılan tuzak nöropatilerden birisidir. Kadınlarda görülme olasılığı erkeklere göre daha fazladır.

Median sinir, brakial plexususun C5-T1 kökünden çıkarak el bileği seviyesine kadar uzanır. Özellikle ön kolda birçok kasın hareketlerinden sorumludur. Aynı zamanda elde özellikle başparmağın bazı hareketlerini kontrol etmek ve duyusal dallar vererek el bileği seviyesinde başparmak, işaret parmağı, orta parmak, yüzük parmağının yarısının duyusunu almakla görevlidir. Daha basit bir ifade ile Median sinir baskı altında kaldığında ilk 3 parmakta uyuşmalar görülür. El bileği seviyesinde yüzeyde seyreden sinir 3 tarafı kemiklerle, el bileğinin ön yüzeyinde flexör retinaculum ve carpal ligament ile etrafı sarılıdır. Aynı zamanda flexör kasların tendonları ile yan yana seyreder.

Anatomik olarak anlattığımız Median sinir etrafında ki bu yapıların herhangi biri nedenle el bileği seviyesinde baskı altında kalması sonucu belirtiler ortaya çıkar. Genel olarak Karpal Tünel Sendorumunun nedeni bilinmemek ile birlikte:

 

·         El bileğinin tekrarlı bir şekilde kullanıldığı işlerde

·         Travmatik kırıklarda

·         Gebelik

·         Romatoid Artrit, Gut gibi el bileğini etkileyen hastalıklarda

·         Ödem

·         Diyabet  

gibi durumlarda görülmektedir.

En sık görülen belirtisi uyuşma ve kuvvetsizliktir. El ve el bileğinde ağrı görülür. Uyuşma Median sinirin kontrol ettiği ilk 3 parmakta görülmekle birlikte diğer parmaklarında etkilendiği vakalarda tüm elde uyuşma görülmektedir. Tenar bölgede atrofi oluşur ve başparmağın alt kısmı içeri geçmiş olarak görülür. Bunların dışında ön kol ağrısı, dirsek ağrısı, omuz ağrısı görülebilmektedir.

Karpal Tünel Sendromunda ciddi vakalarda cerrahi tedavi gerekli iken diğer vakalar için genelde fizik tedavi tercih edilmektedir. Özellikle ağrılı ve ödemin olduğu durumlarda soğuk uygulama kişiyi rahatlatmaktadır. Egzersiz tedavisi ve manuel terapi tedavide ön plandadır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta tanının doğru konulmasıdır. Çünkü parmaklarda görülen uyuşma semptomu boyun fıtığına bağlı olarak gelişebilir veya Median sinir el bileği seviyesinde değil de dirsek seviyesi ya da kas spazmına bağlı olarak içinden geçtiği kaslarda baskı altında kalarak benzer semptomları verebilir. O yüzden doğru değerlendirme yapılıp tedavinin ona göre planlanması gerekir.