Miyofasiyal Ağrı Sendromu Nedir?

Miyofasiyal Ağrı Sendromu (MAS), bir veya birkaç kasta ve bağ dokusunda bulunan, tetik nokta olarak adlandırılan aşırı hassas noktalarla karakterize ağrı, kas spazmı, duyarlılık, hareket kısıtlılığı, güçsüzlük gibi belirti ve bulgularla seyreden bir kas iskelet sistemi hastalığıdır. Miyofasiyal Ağrı Sendromunda önemli olan tetik nokta ise; iskelet kası liflerinin palpe edilebilen gergin bandı üzerinde, hassas ve oldukça lokalize olmuş noktalar olarak tanımlanır

Tetik noktaların en önemli özellikleri oldukları bölgeden başka bölgelere yansıyarak ağrı oluşturmalarıdır. Mesela baldır kısmında bulunan bir tetik nokta bel bölgesine yansıyarak o bölgede ağrı oluşturabilir. Miyofasiyal ağrıların toplumda ki sıklığı %12, hasta popülasyonunda ki sıklığı ise %30’dur. Aktif ve latent tetik noktalar bulunmaktadır. Aktif noktalar hareket sırasında ve istirahatte ortaya çıkarken latent tetik noktalar palpasyonla ortaya çıkar. Aşırı yüklenme, gerilme, soğuk gibi durumlarda aktifleşebilir. Bu durumda bizlere ‘cam açıktı soğuk yedim ağrım arttı’ sözünü güzel bir şekilde açıklamaktadır.

Tetik noktaların oluşumunda akut tekrarlı yaralanmalar, uzun süreli hareketsizlik, yanlış postür, stres, direk travmalar ön plandadır. Miyofasiyal Ağrı Sendromunu Fibromiyaljiden ayıran en önemli özellik ağrılı noktaların tetik nokta olmasıdır. Fibromiyalji de 18 hassas nokta varken bu noktalar oldukları bölgede ağrı oluştururlar. Miyofasiyal Ağrı Sendromunda ise tetik noktalar vardır ve başka bölgelere yansıma yaparlar. Ağrı kaynağı oluşturan tetik noktaların tedavi edilerek, ilgili kası optimum esneklik ve kuvvetine ulaştırmak tedavide önemlidir.

Tetik nokta tedavisinde kullanılan birçok farklı yöntem vardır; İskemik kompresyon, kas-enerji teknikleri, kuru iğneleme, kas içi germeler, gevşetme, foam roller kullanılmaktadır. Miyofasiyal Ağrı Sendromu gözden kaçan önemli bir hastalıktır. Bazı ağrı kaynakları muayene edilip defalarca değerlendirilmesine rağmen bulunamamaktadır. Omuz, kol, bel, göğüs ağrıları gibi nedeni bulunamamış birçok ağrının nedenini tetik noktalar yani Miyofasiyal Ağrı Sendromu oluşturmaktadır. O yüzden hasta değerlendirmesinde bu noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir.