Spondilolistezis Nedir?

Yapısal bir defekt olmamasına rağmen bel omurlarında meydana gelen kaymaya spondilolistezis denir. Genellikle bel omurlarından L4-5 seviyelerinde görülmektedir.  Dejenerasyon omurga disklerinde ve faset eklemdeki patolojiyle başlar.

Spondilolistezisi olan kişiler sıkça mekanik bel ağrısı, ayakta dururken veya yürürken açığa çıkan ağrı ve tuvalet kaçırma gibi problemlerden şikayetçidir.  Ağrı ve uyuşukluk daha çok gluteal(kalça) bölgede meydana gelmektedir.  Kasların zayıflamasına bağlı olarak disklerde meydana gelen instabiliteden dolayı ağrı açığa çıkar.  Kas zayıflığı aynı zamanda bel bölgesinde olması gereken eğriliği azaltır. Kalça ekleminde kontraktüre sebep olur.  Omurgadaki kanalda daralmaya bağlı olarak meydana gelen ağrı yürürken ve ayakta dururken açığa çıkar, hasta öne doğru eğildiğinde ise ağrı azalır.

Spondilolistezis kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülmektedir. Sebebi östrojen hormonudur. Östrojen hormonu bağ laksitesini arttırır ve kişiyi patolojiye açık hale getirir. Genelde görülme yaşı 50 yaş üzeridir.

Spondilolistezisin cerrahisi klinik açıdan farklı seyir gösterebileceğinden dolayı az hastada tercih edilir. Genellikle konservatif tedaviye yönelik tedavi programı oluşturulur. Hayat kalitesini arttırmak, ağrıyı azaltmak ve semptomları ortadan kaldırmak hedeflenir. 3 aylık konservatif tedavi süreci sonrasında hastada herhangi bir ilerleme kaydedilemiyorsa cerrahi tercih edilir.

Fizik tedavide planlanan tedavi programı ağrıyı azaltmaya, eklem hareketliliğini sağlamaya, dayanıklılık kapasitenin arttırılmasına yöneliktir. Kilo kontrolü ve osteoporozun kontrol altına alınması gereklidir. Artan eklem hareketliliği ve omurga stabilizasyonu ile fonksiyonel kapasite arttırılmış olur.