Kifoz Nedir?

Doğumdan ölüme kadar değişen omurga eğriliklerinde doğduktan sonra yürümeye geçerken önce bel bölgesindeki lordoz daha sonra da sırt bölgesinde kifoz oluşur. Sırt bölgesinde olması gereken eğriliğin normal sınırlarının dışına çıkmasıyla meydana gelen anormal eğriliğe kifoz denir. Sırttaki eğriliğin derecesi Cobb açısına göre belirlenir. Sırttaki omurlardan T5 ve T12’nin yaptığı açılaşmaya bakılır. Erkeklerde kadınlara oranla daha fazla görülür.

Kifoz travma sonrası açığa çıkabildiği gibi çeşitli anomalilere bağlı da gelişebilir. Dejeneratif disk hastalıkları, inflamatuar hastalıklar, enfeksiyona bağlı hastalıklar, kas problemleri ve nörolojik hastalıklar kifoza sebep olabilir.  Omurga cerrahisi sonrasında gelişen komplikasyonlar da kifoz oluşumuna sebep olan faktörler arasındadır.

Genç bireylerde görülen ve rijit olan kifoza ‘Scheuermann Kifozu’ adı verilir. Omurga epifizinde büyüme bozukluğuna bağlı oluşur. Atipik bir şekli olan bu hastalıktaki en sık şikayet görünüş bozukluğu ve ağrıdır. Uzun süreli oturma ve hareketle kifozun en belirgin bölgesinde ağrı şikayeti vardır.  Ortaya çıkan kifozu dengelemek için bel bölgesindeki çukurluk artar.

Kifozu olan kişilerde eğriliğin derecesine göre çeşitli problemler açığa çıkar. Başlıca problem ağrı ve kozmetik açıdan şekil bozukluğudur. Bunun dışında eğriliğin derecesi arttıkça solunum kapasitesi düşer, kardiyak etkilenimler gözlenebilir. Endurans kapasitesi etkilenen bireylerin yaşam kalitesi düşer. Kasların kısalması ve gergin olması kişinin hareketlerinin kısıtlanmasına sebep olur. Omurga hareketliliği azalan bireylerin görüş alanları daralmıştır. Ciddi postür bozukluğu görülmektedir. Ağırlık merkezinin değişmesini kişi kalça geriye, dizin ve ayak bileğinin öne hareketi ile dengelemeye çalışır. Yüklenmeye bağlı olarak vücudun farklı bölgelerinde ağrı şikayeti oluşabilir.

Kifozun seviyesi çok ileri ise kişi cerrahiye gidebilir. Bunun dışında konservatif tedaviyle takip edilen hastalarda kifoza sebep olan faktörün belirlenip tedavi programının buna göre organize edilmesi gerekmektedir. Kısalık ve kısıtlılığa sebep olan kas spazmlarının gevşetilmesi, postür kaslarının kuvvetlendirilmesi, kişinin alışkanlıklarıyla alakalı modifikasyonlarla kifozun tedavisi mümkündür.