Jumper's Knee (Patellar Tendinopati) Nedir?

Patellar tendon diz kapağının ön yüzüne yapışır. Patellar Tendinozis  diğer adıyla Jumper’s knee ya da patellar tendinit aktiviteye bağlı ön diz ağrısı ve diz kapağının alt kısmında hassasiyet ile karakterize genellikle 20 yaş ve üzerinde görülen bir durumdur. Ancak yeni yapılan çalışmalar adölesan dönemde de oluşabileceğini ortaya koymuştur. Aynı zamanda Jumper’s kneepatellartendondainflamasyon ile birlikte görülen tendon dejenasyonudur.
 

Kadınlar Jumper’s knee geliştirmeye daha yatkın gibi düşünülse de literatür erkeklerin daha yatkın olduğunu ortaya koymuştur. Yalnız çalışmalardaki yetersizlik tendinopatilerde cinsiyet farklılıkları hakkında daha fazla araştırma yapılması yönündedir.
 

Jumper’s kneeye neden olan en önemli faktör tendon üzerine binen tekrarlayıcı aktivitilerdir. Bu aktiviteler arasında en yaygın olarak Jumper’s kneeye neden olan faktör sıçramadır.  Bu nedenle sıçrama, hız ve bacak ekstansörü gücü gerektiren voleybol ve basketbol gibi sporlarda daha fazla görülür. Görülme sıklığı ise %44.6 ve %31.9 olarak rapor edilmiştir. Koşma, yürüme ve bisiklete binme gibi diz kapağında tekrarlayıcı hareketlere neden olan bu aktivitelerde Jumper’s kneeye neden olmaktadır.
 

Jumper’s knee olan hastalar  patellar tendon etrafında ağrı ,hassasiyet ve diz ekleminde şişlikten şikayet ederler.

Özellikle ;

·Yokuş aşağı inerken ,

·Merdiven inerken ,

·Koşma ve yürüme sırasında ,

·Sıçrarken,

·Dizi büküp düzeltirken ağrıda artış olur.
 

Jumper’s knee ‘de günde 3-4 sefer 20 dk’lık buz uygulaması ağrı , şişlik ve inflamasyon gibi semptomların azalmasında etkilidir. Uyluk kaslarının güçlendirilmesi ise hem tedavide hem de Jumper’s knee’yi önlemede önemli bir noktadır.